Parinmuodostus tietokoneeseen BLUETOOTH-yhteyden kautta (Mac)

Parinmuodostus on prosessi, joka vaaditaan BLUETOOTH-laitteiden tietojen vastavuoroiseen rekisteröintiin, jotta laitteiden välille voidaan muodostaa langaton yhteys.

Laitteen ja kaiuttimen välille on muodostettava pari, jotta BLUETOOTH-yhteys voidaan muodostaa ensimmäisen kerran. Muodosta pari muiden laitteiden kanssa samalla tavalla.

Tuetut käyttöjärjestelmät

macOS High Sierra (versio 10.13)


Tee seuraavat toimenpiteet ennen kuin aloitat.

 • Aseta tietokone enintään 1 m:n etäisyydelle kaiuttimesta.

 • Liitä kaiutin seinäpistorasiaan verkkovirtalaitteen (toimitettu mukana) tai USB-verkkovirtalaitteen (saatavana kaupoista) avulla tai lataa sisäistä akkua riittävästi.

 • Ota esiin viitteeksi tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

 • Voit välttää äkillisten kovien äänten kuulumisen kaiuttimesta pienentämällä tietokoneen ja siihen yhdistetyn kaiuttimen äänenvoimakkuutta tai lopettamalla toiston.

 • Kytke tietokoneesi kaiutin päälle.

  Jos tietokoneesi kaiuttimen asetus on(mykistys), BLUETOOTH-kaiuttimesta ei kuulu ääntä.

  • Kun tietokoneesi kaiutin on kytketty päälle:

 1. Kytke kaiutin päälle.

  (virta) ‑merkkivalo syttyy valkoisena*1.

  *1 Äänitilasta riippuen (virta) ‑merkkivalon väri vaihtelee. Saat lisätietoja lukemalla seuraavan aiheen.
  Tietoa merkkivaloista

 2. Paina ja pidä alhaalla (virta)/ PAIRING ‑painiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo alkaa välkkyä nopeasti sinisenä.

  Kaiutin siirtyy parinmuodostustilaan.

 3. Etsi kaiutin tietokoneelta.
  1. Valitse [(System Preferences)] – [Bluetooth] näytön oikean alareunan tehtäväpalkista.

  2. Valitse Wi-Fi-yhteyttä varten määrittämäsi kaiuttimen nimi Bluetooth-näytöltä ja napsauta [Pair].

 4. Varmista, että BLUETOOTH-yhteys on valmis.

  Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.

 5. Napsauta näytön oikeassa yläreunassa olevaa kaiuttimen kuvaketta ja valitse [Output Device] ‑kohdasta sen kaiuttimen nimi, jota varten teit Wi-Fi-määritykset.

  Voit alkaa toistaa tietokoneellesi tallennettua musiikkia jne.

Vihje

 • Yllä olevat ohjeet on annettu vain viitteeksi. Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla tietokoneen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Huomautus

 • LIGHT-painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

 • Kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta noin 3 minuutin kuluessa ja (BLUETOOTH) ‑merkkivalo sammuu. Jos kaiutin poistuu BLUETOOTH-parinmuodostustilasta ennen kuin teet menettelyn loppuun, toista menettely vaiheesta alkaen.

 • Kun kaiuttimen ja tietokoneen välille on muodostettu pari, paria ei tarvitse muodostaa uudelleen, paitsi seuraavissa tapauksissa:

  • Parinmuodostuksen tiedot poistetaan esim. korjaustöiden vuoksi.

  • Kaiuttimen parinmuodostustiedot poistetaan tietokoneelta.

  • Kaiutin alustetaan.

   Kaikki parinmuodostuksen tiedot poistetaan.

 • Kaiuttimen todentamisavain on ”0000”. Jos todentamisavaimeksi asetetaan tietokoneella jokin muu kuin ”0000”, parinmuodostus kaiuttimen kanssa epäonnistuu.