Toistaminen USB-laitteelta

Laitteessa voidaan käyttää tyypin MSC (massamuistiluokka) USB-laitteita*1, jotka ovat yhteensopivia USB-standardin kanssa. MTP (Media Transfer Protocol) ‑tyyppisiä USB-laitteita*1 *2 voidaan käyttää vain USB port 2-yhteydellä.

*1 esim USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin, Android™-puhelin

*2 Tietyt digitaaliset mediasoittimet tai Android-puhelimet voivat edellyttää MTP-tilan päällekytkentää.

Huomautus

  • Tarkista USB-laitteesi yhteensopivuus tukisivustolla.
  • Tarkista USB-toiston tuetut tiedostomuodot.
  1. Pienennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta.
  2. Liitä USB-laite USB port 1- tai USB port 2-liitäntään.
  3. Paina HOME ja kosketa sitten [USB port 1] tai [USB port 2].
    Toisto alkaa.

USB-laitteen poistaminen

Sammuta laite tai käännä virta-avain ACC Off -asentoon ja poista sitten USB-laite.