Laitteen näytöt

Toistonäyttö:

Kuva toistonäytöstä

HOME-näyttö:

Kuva kotinäytöstä

OPTION-näyttö:

Kuva asetusnäytöstä

1. Tilan ilmaisu
Näytön kuvake Lisätietoja

(vaimennus)
Syttyy, kun ääni vaimennetaan.

(vaihtoehtoiset taajuudet)
Syttyy, kun vaihtoehtoinen taajuus AF (Alternative Frequencies) on käytettävissä. (XAV-AX5550D(EUR))

(liikennetiedotus)
Syttyy, kun ajankohtainen liikennetiedotus (TA: Traffic Announcement) on saatavilla. (XAV-AX5550D(EUR))

(DAB-ilmoitus)
Syttyy, kun DAB-ilmoitus on saatavilla. (XAV-AX5550D(EUR))

(DAB)
Ilmaisee DAB-radion signaalinvoimakkuuden. (XAV-AX5550D(EUR))

(SiriusXM)
Ilmaisee liitetyn SiriusXM Connect Vehicle -virittimen signaalinvoimakkuuden. (XAV-AX5500(UC))

(BLUETOOTH)
Syttyy, kun BLUETOOTH-signaali on päällä. Vilkkuu, kun yhteys on käynnissä.

(audio)
Syttyy, kun audiolaitteen toisto on kytketty käyttöön toiminnolla A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(matkapuhelin)
Syttyy, kun handsfree-puhelut on kytketty käyttöön toiminnolla HFP (Handsfree Profile).

(antenni)
Ilmaisee liitetyn matkapuhelimen signaalinvoimakkuuden.

(akku)
Ilmaisee liitetyn matkapuhelimen jäljellä olevan akkukeston.
2. (ohjelmalähde-vaihtoehto)

Avaa lähteen asetusvalikon. Käytettävissä olevat kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

3. Sovelluskohtainen alue

Näyttää toiston säätimet/ilmaisimet tai laitteen tilan. Näytettävät kohteet vaihtelevat lähteen mukaan.

4. Kello

Näyttää ajan, joka on asetettu Date/Time-asetuksissa.

5. (paluu toistonäyttöön)

Vaihtaa HOME-näytöstä toistonäyttöön.

6. Lähteiden ja asetusten valintanäppäimet

Vaihtaa lähdettä tai tekee erilaisia muutoksia.
Valitse asetuskuvake ja muut kuvakkeet napsauttamalla.
Kosketa lähdettä, jonka haluat valita.

Näytön kuvake Nimi
Android Auto*
Apple CarPlay*
Radio
DAB+ (XAV-AX5550D(EUR))
SXM (XAV-AX5500(UC))
BT Audio
Phone
USB port 1
WebLink
USB port 2
Rear Camera
Settings

*Se ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi tai omalla alueellasi.

7. Äänenvalintanäppäimet

Vaihtaa ääntä.

8. (valmiustila)

Kytkee laitteen valmiustilaan (USB-lataus on edelleen käytettävissä). Palaa normaalitilaan painamalla jotakin painiketta.

9. (näyttö pois)

Sammuttaa näytön. Kun näyttö on sammutettuna, kytke se takaisin päälle koskettamalla näytön mitä tahansa osaa.

10. (EXTRA BASS)

Muuttaa EXTRA BASS -asetusta.

11. (EQ10/Subwoofer)

Muuttaa EQ10/Subwoofer -asetusta.