DAB-asetustoimintojen käyttö

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä koskettamalla (asetukset) DAB/DAB+-radionäytössä.

[Seek By]

Asettaa aseman hakutilan: [A-Z] (Haku aseman nimen mukaan), [Station Gp] (Haku asemaryhmän mukaan).


[Announce]

Aktivoi DAB-ilmoitukset keskeyttäen parhaillaan valitun lähteen: [ON], [OFF].
DAB-ilmoituksen aikana äänenvoimakkuus säädetään tasolle, joka on asetettu TA-asetukselle kohdassa RDS.


[Soft Link]

Etsii ja virittää saman tai samankaltaisen ohjelman automaattisesti, kun nykyisen ohjelman signaali on liian heikko vastaanottoa varten: [ON], [OFF].
Hard Link” seuraa samaa ohjelmaa ja ”Soft Link” seuraan samankaltaista ohjelmaa.

Soft Link DAB/FM
OFF Vain Hard Link
ON Hard Link/Soft Link


[Information]

Näyttää parhaillaan valitun asemaryhmän nimen, aseman nimen, aseman PTY-tyypin jne.


[Antenna Power]

Syöttää virtaa DAB-antennin tuloliitäntään: [ON], [OFF].