Päälaite ja kaukosäädin

Päälaite

Pääyksikön kuva

Painikkeessa VOL (äänenvoimakkuus) + on kohopiste.


RM-X170 -kaukosäädin (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))

Kaukosäätimellä voidaan käyttää äänisäätimiä. Käytä valikkotoiminnoille kosketusnäyttöä.

Kaukosäätimen kuva

Huomautus

 • Edellä olevan kuvan valkoisia painikkeita ei tueta.

Irrota eristekalvo ennen käyttöä.

 1. Näyttö/kosketusnäyttö
 2. HOME
  Näyttää HOME-näytön.
  ATT (vaimennus)
  Vaimenna ääni painamalla 1 sekunnin ajan.
  Peruuta painamalla uudelleen yhtäjaksoisesti, tai painamalla VOL +.
 3. VOL (äänenvoimakkuus) +/–
 4. Kaukosäätimen vastaanotin
 5. / (edellinen/seuraava)
  Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan:
  Radio: valitse esiasetettu asema.
  SiriusXM: valitse esiasetettu kanava. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: valitse esiasetettu asema. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
  BT Audio: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
  Paina yhtäjaksoisesti:
  Radio: aseman virittämiseksi automaattisesti (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: valitse asema (kun [Seek By] on tilassa [A-Z])/hae asemaa (kun [Seek By] on tilassa [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: pikasiirto taakse/eteen.
  BT Audio: pikasiirto taakse/eteen.
 6. OPTION
  Näyttää OPTION-näytön.
  VOICE
  Paina yhtäjaksoisesti aktivoidaksesi äänikomentotoiminnon Apple CarPlay- ja Android Auto -toimintoa varten.
 7. OFF
  Sammuttaa lähteen.
 8. MONITOR OFF
  Sammuttaa näytön.
  Kytke takaisin päälle painamalla uudelleen.
 9. EQ (taajuuskorjain)
  Valitsee taajuuskorjaimen käyrän.
 10. Numeropainikkeet (09)
 11. CLEAR
 12. ATT (vaimennus)
  Vaimentaa äänen. Peruuta vaimennus painamalla uudelleen.
 13. (toisto/tauko)
 14. / (edellinen/seuraava)
  / (pikakelaus taakse/pikakelaus eteen)
  Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan:
  Radio: valitse esiasetettu asema.
  SiriusXM: valitse esiasetettu kanava. (XAV-AX5500(UC))
  DAB+: valitse esiasetettu asema. (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
  BT Audio: siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
  Paina yhtäjaksoisesti:
  Radio: aseman virittämiseksi automaattisesti (SEEK+/SEEK–).
  DAB+: valitse asema (kun [Seek By] on tilassa [A-Z])/hae asemaa (kun [Seek By] on tilassa [Station Gp]). (XAV-AX5550D(EUR))
  USB: pikasiirto taakse/eteen.
  BT Audio: pikasiirto taakse/eteen.
 15. //(vasen/ylös/alas/oikea)
  Toimii eri tavalla valitun lähteen mukaan.
  Radio: valitse esiasetettu asema tai viritä asema automaattisesti.
  SiriusXM: valitse esiasetettu kanava tai siirry edelliselle/seuraavalle kanavalle. (XAV-AX5500(UC))
  USB: valitse kansio tai siirry edelliseen/seuraavaan tiedostoon.
  ENTER
  Valitsee valitun kohteen.
 16. SRC (lähde)
  Vaihtaa lähdettä. Aina, kun tätä painiketta painetaan, valittavissa oleva lähde näytetään ponnahdusikkunassa nykyisellä näytöllä.
 17. MODE
  Valitsee radion taajuuskaistan.
 18. VOL (äänenvoimakkuus) +/–