BLUETOOTH-laitteen pariliittäminen ja yhdistäminen

Kun yhdistät BLUETOOTH-laitetta ensimmäisen kerran, järjestelmä edellyttää molempien laitteiden keskinäistä rekisteröintiä (pariliittämistä). Tämän laitteen pariliittäminen muihin laitteisiin mahdollistaa sen, että laitteet tunnistavat toisensa.

 1. Sijoita BLUETOOTH-laite 1 m etäisyydelle tästä laitteesta.
 2. Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
 3. Kosketa [Bluetooth].
 4. Kosketa [Bluetooth Connection] ja kosketa sitten [ON].
  BLUETOOTH-signaali käännetään ja (BLUETOOTH) syttyy laitteen tilarivillä.
 5. Kosketa [Pairing].
  (BLUETOOTH) vilkkuu, kun tämä laite on pariliittämisen valmiustilassa.
 6. Suorita pariliittäminen BLUETOOTH-laitteessa, jotta se tunnistaa tämän laitteen.
 7. Valitse mallinimi, joka näkyy BLUETOOTH-laitteessa.
  Toista vaiheesta 5 alkaen, jos mallinimi ei tule näkyviin.
  Jos yhteyden vahvistusnäyttö tulee näkyviin, hyväksy yhteys käyttämällä BLUETOOTH-laitetta ja kosketa sitten [OK] laitteessa ja/tai BLUETOOTH-laitteessa.
 8. Jos BLUETOOTH-laite edellyttää salasanan* syöttämistä, syötä [0000].
  Kun pariliittäminen on suoritettu, (BLUETOOTH) pysyy päällä.

  *Salasanaa voidaan kutsua nimellä ”salausavain”, ”PIN-koodi”, ”PIN-numero”, ”pääsykoodi” jne. BLUETOOTH-laitteesta riippuen.

 9. Valitse tämä laite BLUETOOTH-laitteessa muodostaaksesi BLUETOOTH-yhteyden.
  (matkapuhelin) tai (audio) syttyy, kun yhteys on muodostettu.

Huomautus

 • Laite voidaan yhdistää vain yhteen BLUETOOTH-laitteeseen kerrallaan.
 • Jos haluat katkaista BLUETOOTH-yhteyden, voit tehdä sen joko laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta.
 • BLUETOOTH-pariliitos ei ole mahdollinen, kun Apple CarPlay tai Android Auto on käynnissä.