Rear View Camera - liittäminen

Liittämällä lisävarusteena saatavan peruutusameran CAMERA IN -liitäntään voit näyttää peruutuskameran kuvan.

Kuva peruutuskameran liittämisestä laitteeseen

Peruutuskameran kuvan näyttäminen

Paina HOME ja kosketa sitten [Rear Camera].