Radion kuuntelu

Paina HOME ja kosketa sitten [Radio].

Vastaanoton säätimen/ilmaisimet

Kuva radionäytöstä

A. Nykyinen taajuuskaista

Vaihda taajuuskaistaa (FM1, FM2, FM3, AM1 tai AM2).

B. Nykyinen taajuus, ohjelmapalvelun nimi*, RDS (Radio Data System) -ilmaisin*

*Käytettävissä vain RDS -vastaanoton aikana.

C. (radioasetus)

Avaa radion asetusvalikon.

D. SEEK-/SEEK+

Viritä automaattisesti.

E. / (vasen/oikea)

Viritä manuaalisesti.
Voit ohittaa taajuudet jatkuvasti koskettamalla painiketta jonkin aikaa.

F. Esiasetusnumerot

Valitse esiasetettu asema. Näytä muut esiasetetut asemat pyyhkäisemällä oikealle/vasemmalle.
Voit tallentaa nykyisen taajuuden kyseiselle esiasetusnumerolle koskettamalla painiketta jonkin aikaa.