Huolto

Kaukosäätimen (XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN)) litiumakun (CR2025) vaihtaminen

Kun akku heikkenee, kaukosäätimen kantama lyhenee.


HUOMIO

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääränlaiseen akkuun. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen akkuun.

Kuva, josta käy ilmi oikea tapa asettaa litiumakku kaukosäätimeen

A: Litiumakku (CR2025) +-puoli ylöspäin

Huomautus

  • Pidä litiumakku poissa lasten ulottuvilta. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos akku niellään.