Yhteyden muodostaminen pariliitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen

Pariliitetyn laitteen käyttö edellyttää yhteyden muodostamista tämän laitteen kanssa. Jotkut pariliitetyt laitteet muodostavat yhteyden automaattisesti.

  1. Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
  2. Kosketa [Bluetooth].
  3. Kosketa [Bluetooth Connection] ja kosketa sitten [ON].
    Varmista, että (BLUETOOTH) syttyy laitteen tilarivillä.
  4. Aktivoi BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa.
  5. Muodosta yhteys tähän laitteeseen käyttämällä BLUETOOTH-laitetta.
    (matkapuhelin) tai (audio) syttyy tilarivillä.

Yhteyden muodostaminen viimeksi yhdistettyyn laitteeseen tästä laitteesta

Kun sytytysvirta kytketään päälle BLUETOOTH-signaalin ollessa aktiivinen, laite etsii viimeksi yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen ja muodostaa yhteyden automaattisesti.

Huomautus

  • BLUETOOTH-suoratoiston aikana tätä laitetta ei voida yhdistää matkapuhelimeen. Muodosta sen sijaan yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.

Äänen kaappaaminen handsfree-puhelun aikana

Asenna mikrofoni (sisältyy toimitukseen).