BLUETOOTH Asetukset (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Aktivoi BLUETOOTH-signaalin: [OFF], [ON], [Pairing] (siirtyy pariliitoksen valmiustilaan).


Bluetooth Device Info

Näyttää laitteeseen liitetyn BLUETOOTH-laitteen tiedot.
(Käytettävissä vain, kun kohdan [Bluetooth Connection] asetus on [ON] ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty laitteeseen.)


Bluetooth Reset

Alustaa kaikki BLUETOOTH-asetukset, kuten pariliitostiedot, soittohistoria, yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden historia jne.