Puhelun vastaanottaminen

  1. Kosketa (soitto), kun saadaan puhelu.
    Puhelu alkaa.

Huomautus

  • Soittoääni ja puhujan ääni toistetaan etukaiuttimista. Voit valita handsfree-puheluissa käytettävät kaiuttimet painamalla HOME, koskettamalla sitten [Settings] ja valitsemalla [Phone Call Sound] valikossa [Sound].

Puhelun hylkääminen/lopettaminen

Kosketa (lopeta puhelu).