Esittelytilan peruuttaminen

  1. Paina HOME ja kosketa sitten [Settings].
  2. Kosketa [General] ja sitten [Demo] sen asettamiseksi tilaan [OFF].
  3. Poistu asetusvalikosta koskettamalla (takaisin) kaksi kertaa.