Radion asetustoimintojen käyttö

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä koskettamalla (asetukset) näytön oikeassa yläkulmassa.

[BTM (Best Tuning Memory)]

Tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä esiasetusnumeroille. Esiasetuksiin voidaan tallentaa 18 FM-asemaa ja 12 AM-asemaa.


[AF] (XAV-AX5550D(EUR))
Valitse [ON], jos haluat virittää aseman automaattisesti uudelleen verkon voimakkaimman signaalin mukaan.
(Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)


[TA] (XAV-AX5550D(EUR))
Valitse [ON] ajankohtaisten liikennetiedotusten tai liikenneohjelmien (TP) vastaanottamiseksi, jos niitä on saatavilla.
(Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)


[Regional] (XAV-AX5550D(EUR))
Valitse [ON], jos haluat jäädä kuuntelemaan vastaanottamaasi asemaa, kun AF-toiminto on käytössä. Jos poistut tämän alueellisen ohjelman kuuluvuusalueelta, valitse [OFF]. Toiminto ei toimi Iso-Britanniassa eikä muutamilla muilla alueilla.
(Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)


[PTY]
Valitse ohjelmatyyppi PTY-luettelosta, jos haluat hakea valittua ohjelmatyyppiä lähettävän aseman.
(Käytettävissä vain FM-vastaanoton aikana.)


Hätäilmoitusten vastaanottaminen (XAV-AX5550D(EUR))

Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä, hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti valitun äänilähteen toiston.