Lisenssiä koskeva huomautus

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijänoikeuksien haltijan kanssa solmitun käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien haltijan vaatimuksesta. Katso tarkemmat tiedot ohjelmistolisenssistä valitsemalla [Settings] [General] [Open Source Licenses].

GNU:n GPL/LGPL-lisenssien mukaisia ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, joka on seuraavan GNU:n yleisen julkisen lisenssin (GNU General Public License, johon jatkossa viitataan nimellä ”GPL”) tai GNU:n vähäisemmän yleisen julkisen lisenssin (GNU Lesser General Public License, johon jatkossa viitataan nimellä ”LGPL” alainen). Lisensseissä mainitaan, että asiakkailla on oikeus mainitun ohjelmiston lähdekoodin hankintaan, muuttamiseen ja edelleenlevitykseen laitteessa näytettävän GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Edellä mainitun ohjelmiston lähdekoodi on saatavana Internetissä.
Lataa siirtymällä seuraavaan URL-osoitteeseen ja valitsemalla sitten mallinimi ”XAV-AX5500” tai ”XAV-AX5550D”.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Huomaa, että Sony ei pysty vastaamaan mihinkään lähdekoodin sisältöä koskeviin tiedusteluihin.


Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei käsittele, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.