Toistaminen BLUETOOTH-laitteelta

Voit toistaa sisältöä liitetystä laitteesta, joka tukee BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ‑profiilia.

  1. Muodosta BLUETOOTH-yhteys audiolaitteeseen.
  2. Paina HOME ja kosketa sitten [BT Audio].
  3. Aloita toisto käyttämällä audiolaitetta.

Huomautus

  • Audiolaitteesta riippuen tämä laite ei ehkä näytä tietoja, kuten nimikettä, kappaleen numeroa/aikaa tai toistotilaa.
  • Vaikka ohjelmalähdettä vaihdettaisiin tässä laitteessa, audiolaitteen toisto ei pysähdy.
  • BLUETOOTH-pariliitos ei ole mahdollinen, kun Apple CarPlay on käynnissä.

BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuustason sovittaminen muiden ohjelmalähteiden tasolle

Voit pienennä tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välisiä äänenvoimakkuuseroja:
Kosketa toiston aikana (asetukset) ja aseta sitten [Input Level] välille -6 ja +6.