Turvallisuusohjeita

 • Sähköinen antenni nousee esiin automaattisesti.
 • Kun myyt tai luovutat autosi, jossa laite on asennettuna, alusta laite ja palauta kaikki tehdasasetukset suorittamalla tehdasasetusten palautustoiminto.
 • Estä nesteiden roiskuminen laitteeseen.

Turvallisuutta koskevia huomautuksia

 • Noudata paikallisia liikennesääntöjä, lakeja ja asetuksia.
 • Ajon aikana
  • Älä katsele tai käytä laitetta, sillä tämä voi viedä huomiosi ja aiheuttaa onnettomuuden. Pysäköi auto turvalliseen paikkaan laitteen katselemista tai käyttöä varten.
  • Älä käytä ajon aikana asetustoimintoja tai muita toimintoja, jotka voivat viedä huomiosi ajamisesta.
  • Kun peruutat autolla, muista turvallisuutesi vuoksi katsoa taakse ja tarkkailla ympäristöäsi huolellisesti, vaikka peruutuskamera olisi kytkettynä. Älä luota ainoastaan peruutuskameraan.
 • Käytön aikana
  • Älä työnnä kättäsi, sormiasi tai vieraita esineitä laitteeseen, sillä tämä voi johtaa henkilö- tai laitevahinkoihin.
  • Pidä pienet esineet lasten ulottumattomissa.
  • Muista kiinnittää turvavyöt, ettet loukkaannu, jos auto tekee yllättäviä liikkeitä.

Onnettomuuden estäminen

Kuva näkyy vasta sen jälkeen, kun olet pysäköinyt auton ja kytkenyt seisontajarrun. Jos auto alkaa liikkua videon toiston aikana, näyttöön tulee seuraava varoitus eikä videota voi katsoa.

[Video blocked for your safety.]


Älä käytä laitetta tai katsele näyttöä ajon aikana.

LCD-paneelia koskevia huomautuksia

 • Älä anna LCD-paneelin kastua äläkä altista sitä nesteille. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

 • Älä paina LCD-paneelia voimakkaasti, sillä tämä voi johtaa kuvan vääristymiseen tai toimintahäiriöön (kuva voi esimerkiksi muuttua epäteräväksi tai LCD-näyttö voi vahingoittua).
 • Älä kosketa näyttöä millään muulla esineellä kuin sormellasi, sillä LCD-paneeli voi vahingoittua tai rikkoutua.
 • Puhdista LCD-paneeli kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
 • Älä käytä laitetta lämpötila-alueen 0 °C– 40 °C ulkopuolella.
 • Jos auto oli pysäköitynä kylmään tai kuumaan paikkaan, kuva ei ehkä ole selkeä. Näyttö ei kuitenkaan ole vioittunut ja kuva muuttuu selkeämmäksi, kun auton lämpötila palaa normaaliksi.
 • Näytössä voi olla joitakin pysyviä sinisiä, punaisia tai vihreitä pisteitä. Niitä kutsutaan ”kirkkaiksi pisteiksi”, ja niitä voi olla kaikissa LCD-näytöissä. LCD-paneelin valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa, ja sen segmenteistä toimii yli 99,99 %. On kuitenkin mahdollista, että pieni osa segmenteistä (tyypillisesti 0,01 %) ei syty oikein. Tämä ei kuitenkaan häiritse katselua.

Kosketusnäyttöä koskevia huomautuksia

 • Tässä laitteessa on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Kosketa näyttöä suoraan sormenpäälläsi.
 • Tämä laite ei tue monikosketustoimintoa.
 • Älä kosketa näyttöä terävillä esineillä, kuten neulalla, kynällä tai kynnellä. Tämä laite ei tue käyttöä kosketuskynällä.
 • Jos näyttöä kosketetaan käsineeseen puetulla sormella, laite voi toimia väärin tai se ei ehkä reagoi.
 • Älä anna minkään esineiden koskettaa kosketusnäyttöä. Jos näyttöä kosketaan muulla kuin sormella, laite ei välttämättä reagoi oikein.
 • Näyttö on valmistettu lasista, joten laite ei saa altistua voimakkaille iskuille. Jos näyttö halkeilee, älä kosketa vaurioitunutta osaa, sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen.
 • Pidä muut sähkölaitteet etäällä kosketusnäytöstä. Ne voivat aiheuttaa kosketusnäytön toimintahäiriön.
 • Kosketusnäyttö ei ehkä reagoi oikein, jos kosketusnäytöllä on vesipisaroita tai jos kosketat näyttöä kosteilla sormenpäillä.


Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, joita tämä Käyttöopas ei käsittele, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.