Aseman hakeminen aseman nimen mukaan

Valitse ennen käyttöä [Seek By] asetukseksi [A-Z] aseman nimen mukaan hakua varten.

  1. Kosketa (luettelo).

    Asemaluettelo tulee näkyviin.

  2. Kosketa haluttua asemaa.

Hakeminen toistonäytöltä

Vaihda edelliselle/seuraavalle asemalle koskettamalla SEEK+/–.

Asemaluettelon päivittäminen

Kosketa (luettelo) ja kosketa sitten [Auto Tune].