Yhteyttä ei voida muodostaa.

  • Tarkista pariliitoksen ja yhteyden muodostamisohjeet toisen laitteen käyttöohjeesta ja suorita toiminto uudelleen.