Ze systému není generován žádný zvuk televizoru.

  • Zkontrolujte typ a připojení kabelu HDMI či audiokabelu, který je připojen k systému a televizoru.

  • Je-li televizor kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel), ověřte, že je systém připojen k ARC-kompatibilnímu konektoru HDMI IN televizoru. Pokud stále není generován zvuk nebo je zvuk přerušovaný, připojte audiokabel (není součástí dodávky), se stisknutým tlačítkem SHIFT stiskněte tlačítko SETUP a pak nastavte položku [HDMI SETUP] – [AUDIO RETURN CHANNEL] na hodnotu [OFF].

  • Pokud televizor kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel) není, nebude generován zvuk televizoru ze systému ani v případě, že je systém připojen ke konektoru HDMI IN televizoru. Pro výstup zvuku televizoru ze systému připojte audiokabel (není součástí dodávky).

  • Změňte funkci systému na [TV].

  • Zvyšte hlasitost na systému.

  • V závislosti na pořadí, ve kterém zapnete televizor nebo systém jako první, může dojít ke ztlumení systému a k zobrazení [] (ztlumení) na displeji systému. Pokud k tomu dojde, zapněte nejprve televizor a až potom systém.

  • Upravte nastavení reproduktorů televizoru (BRAVIA) na Audiosystém. Způsob nastavení televizoru viz návod k použití daného televizoru.