Přednastavení rádiových stanic

Jako oblíbené stanice můžete uložit až 20 stanic FM.

  1. Nalaďte stanici, kterou chcete předvolit. (Viz Poslech rádia FM.)
  2. Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.
  3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadované číslo předvolby a stiskněte tlačítko(zadat).

    Na displeji se zobrazí [COMPLETE] a stanice je uložena.

    Je-li již k vybranému číslu předvolby přiřazena jiná stanice, dojde k jejímu nahrazení novou stanicí.

Poslech předvolené stanice

Opakovaným stisknutím tlačítka PRESET -/+ vyberte požadované číslo předvolby. Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte(zadat).