Přehrávání zařízení USB

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [USB].
 2. Připojte zařízení USB k portu(USB) na systému.
 3. Stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC] nebo [VIDEO].
 4. Stisknutím tlačítka(přehrát) spusťte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Obsluha Akce
Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(zastavit).
Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání Stiskněte tlačítko(přehrát).
Zrušení bodu obnovení Stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit).
Výběr souboru Stiskněte tlačítko(předchozí) nebo(další) během přehrávání.
Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte(zadat).
Výběr složky Opakovaně stiskněte tlačítko(složka) -/+.
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) Stiskněte tlačítko(rychle zpět) nebo(rychle vpřed) během přehrávání. Stisknutím tlačítka(přehrát) obnovte přehrávání. Každým stisknutím tlačítka(rychle zpět) či(rychle vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání.
Změna zvukového výstupu

Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO během přehrávání.

 • [STEREO]: Stereofonní zvuk

 • [1/L]/[2/R]: Monofonní zvuk levého či pravého kanálu

Přehrávání z určitého souboru

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC] nebo [VIDEO] na televizní obrazovce.

 2. Stisknutím tlačítka SEARCH zobrazte seznam složek na televizní obrazovce.

 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovanou složku.

 4. Stisknutím tlačítka(zadat) zobrazte seznam souborů na televizní obrazovce.

  Pro návrat na seznam souborů stiskněte tlačítko RETURN.

 5. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko(zadat).

Poznámka

 • Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu(USB) na systému.