Použití režimu přehrávání

Funkce nemusí fungovat v závislosti na souboru.

Přehrávání v sekvenčním nebo náhodném pořadí (Přehrát normálně/Přehrát náhodně) (pro zařízení USB)

Když je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko PLAY MODE opakovaně.

 • [ONE USB DEVICE]*: Přehrává zařízení USB.

 • [FOLDER]: Přehrává všechny přehratelné soubory v určené složce na zařízení USB.

 • [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory na zařízení USB.

 • [FOLDER (SHUFFLE)]: Přehrává náhodně všechny audiosoubory v určené složce na zařízení USB.

* Výchozí nastavení

Poznámka

 • Na displeji zhasne [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [ONE USB DEVICE].

 • Na displeji se rozsvítí [FLDR], když je funkce Přehrát normálně nastavena na volbu [FOLDER].

 • Na displeji se rozsvítí [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)].

 • Na displeji se rozsvítí [FLDR] a [SHUF], když je funkce Přehrát náhodně nastavena na volbu [FOLDER (SHUFFLE)].

 • Funkci Přehrát náhodně nelze provádět pro videosoubory.

 • Funkce Přehrát náhodně je zrušena, když:

  • provedete synchronizovaný přenos,

  • změníte nastavení MEDIA MODE.

 • Funkce Přehrát náhodně může být zrušena, když vyberete složku pro přehrávání.

Opakované přehrávání (Přehrát opakovaně) (pro zařízení USB)

Opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT/FM MODE.

Některá nastavení nemusejí být dostupná v závislosti na typu souboru.

 • [OFF]*: Nepřehrává opakovaně.

 • [ALL]: Opakuje všechny soubory ve vybraném režimu přehrávání.

 • [TRACK]: Opakuje aktuální audiosoubor.

 • [FILE]: Opakuje aktuální videosoubor.

* Výchozí nastavení

Zrušení funkce Přehrát opakovaně

Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT/FM MODE vyberte volbu [OFF].

Poznámka

 • Na displeji se rozsvítí [ikona opakování], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [ALL].

 • Na displeji se rozsvítí [kombinace ikony opakování a ikony číslo 1], když je funkce Přehrát opakovaně nastavena na volbu [TRACK] či [FILE].

 • Funkce Přehrát opakovaně je zrušena, když:

  • provedete synchronizovaný přenos,

  • změníte nastavení MEDIA MODE.