Omezení přehrávání disku (rodičovská kontrola)

Přehrávání nosičů DVD VIDEO lze omezit podle předem stanovené úrovně. Některé scény lze vynechat nebo je nahradit jinými scénami.

 1. Při zastaveném přehrávání přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.
 2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko(zadat).
 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [PARENTAL CONTROL] a stiskněte tlačítko(zadat).
 4. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte či potvrďte svoje 4místné heslo a pak stiskněte tlačítko(zadat).
 5. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [STANDARD] a stiskněte tlačítko(zadat).
 6. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte geografickou oblast jako úroveň omezení přehrávání a pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Dojde k výběru oblasti.

  Když vyberte položku [OTHERS ], zadejte kód země pro požadovanou geografickou oblast, viz Seznam kódů zemí rodičovské kontroly, přidržením tlačítka SHIFT stisknutého a použitím číselných tlačítek.

 7. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [LEVEL] a stiskněte tlačítko(zadat).
 8. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovanou úroveň a stiskněte tlačítko(zadat).

  Čím nižší hodnota, tím přísnější omezení.

Vypnutí funkce rodičovské kontroly

Nastavte položku [LEVEL] na hodnotu [OFF] v krokučíslo 8.

Přehrávání disku, pro který je nastavena rodičovská kontrola

 1. Vložte disk a stiskněte tlačítko(přehrát).

  Na televizní obrazovce se zobrazí výzva k zadání hesla.

 2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte či potvrďte svoje 4místné heslo a pak stiskněte tlačítko(zadat).

  Systém spustí přehrávání.

Pokud zapomenete heslo

 1. Vyjměte disk a zopakujte krokyčíslo 1číslo 3.

 2. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, pomocí číselných tlačítek zadejte heslo [199703] a pak stiskněte tlačítko(zadat).

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nové 4místné heslo.

 4. Vložte disk znovu a stiskněte tlačítko(přehrát).

  Musíte zadat nové heslo znovu.