Zpívání karaoke

Pomocí funkce Karaoke lze využívat zpívání typu karaoke.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotknutím se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte úroveň hlasitosti mikrofonu na minimum.
 2. Opakovaným dotknutím se tlačítka GUITAR na systému vyberte volbu [OFF].
 3. Připojte mikrofon (není součástí dodávky) ke konektoru MIC1 či MIC2/GUITAR na systému.

  Chcete-li zpívat v duetu, připojte další volitelný mikrofon.

 4. Spusťte přehrávání hudby a nastavte hlasitost mikrofonu.

  Opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO si přidejte efekt echa.

 5. Začněte zpívat společně s hudbou.

Poznámka

 • Dojde-li k akustické zpětné vazbě, systém na několik sekund automaticky sníží zvuk mikrofonu.

 • Pokud zpětná vazba přetrvává, postupujte takto:

  • přesuňte mikrofon dále od systému,

  • změňte nasměrování mikrofonu,

  • opakovaně stiskněte tlačítko MIC LEVEL - (nebo se dotýkejte tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému),

  • opakovaným stisknutím tlačítka MIC ECHO nastavte úroveň echa.

 • Zvuk mikrofonu není přenášen do zařízení USB v průběhu přenosu USB.

 • Úroveň hlasitosti mikrofonu nelze nastavit pomocí tlačítek (hlasitost) +/- (VOLUME -/+ na systému). Opakovaným stisknutím tlačítek MIC LEVEL +/- (nebo dotýkáním se tlačítek MIC/GUITAR LEVEL -/+ na systému) nastavte úroveň hlasitosti mikrofonu.

 • Při použití funkce Wireless Party Chain či Stereo Pair je zvuk z mikrofonu generován pouze na systému, ke kterému je mikrofon připojen.

 • Je-li zvuk procházející mikrofonem příliš hlasitý, může dojít k jeho zkreslení. Opakovaným stisknutím tlačítka MIC LEVEL - (nebo dotýkáním se tlačítka MIC/GUITAR LEVEL - na systému) snižte hlasitost mikrofonu.