Soutěžení ve hře Taiko (Taiko Game Ranking)

Ve hře Taiko můžete soutěžit s ostatními hráči o dosažení 10 nejlepších hodnocení.

 1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
 2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
 3. Dotkněte se tlačítka [Taiko Game Ranking].

  Na obrazovce smartphonu/zařízeníiPhone se zobrazí aktuální tabulka výsledků.

 4. Dotkněte se tlačítka [Play] a začněte hrát hru Taiko.

  Proveďte krok 2 a 3 postupu „Hraní hry Taiko“ v části Hraní na buben (Taiko).

  Po dohrání hry se vaše skóre ukáže na obrazovce smartphonu/zařízení iPhone. Je-li vaše skóre v 10 nejlepších hodnoceních, vyzve vás aplikace k zadání jména. Jméno je omezeno: smí obsahovat pouze 16 alfanumerických znaků.

  Potom se zobrazí vaše hodnocení.

Resetování hodnocení

Dotkněte se tlačítka [RESET] na obrazovce aplikace.

Poznámka

 • Když zaktivujete hru Taiko pomocí tlačítka TAIKO na systému, nebude vaše skóre zaznamenáno v hodnocení.
 • Je-li vaše skóre 0, nebude hodnoceno.

 • Funkce Taiko Game Ranking nefunguje v následujících případech:

  • když zaktivujete hru Taiko pomocí tlačítka TAIKO na systému,

  • když otevřete přihrádku disku,

  • během operací mazání či přenosu USB.

 • Funkce Taiko Game Ranking se automaticky vypne, když:

  • stisknete tlačítko TAIKO na systému,

  • dojde k odpojení připojení BLUETOOTH,

  • přijmete příchozí hovor.