Seznam kódů zemí rodičovské kontroly

Kód Země Kód Země Kód Země Kód Země
2044 Argentina 2115 Dánsko 2304 Korea 2436 Portugalsko
2047 Austrálie 2165 Finsko 2363 Malajsie 2489 Rusko
2046 Rakousko 2174 Francie 2362 Mexiko 2501 Singapur
2057 Belgie 2109 Německo 2376 Nizozemsko 2149 Španělsko
2070 Brazílie 2248 Indie 2390 Nový Zéland 2499 Švédsko
2079 Kanada 2238 Indonésie 2379 Norsko 2086 Švýcarsko
2090 Chile 2254 Itálie 2427 Pákistán 2528 Thajsko
2092 Čína 2276 Japonsko 2424 Filipíny 2184 Velká Británie