Přehrávání disku

Na systému lze přehrávat disk postupem podle následujících kroků.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [DVD/CD].
 2. Dotknutím se tlačítka(otevřít/zavřít) na systému otevřete přihrádku disku a vložte do ní disk štítkem nahoru.

 3. Dalším dotknutím se tlačítka(otevřít/zavřít) na systému přihrádku disku zavřete.

  Netlačte silně na přihrádku disku pro její zavření, protože by mohlo dojít k závadě.

 4. Je-li disk ve formátu DATA CD/DATA DVD, opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC] či [VIDEO].
 5. Stisknutím tlačítka (přehrát) spusťte přehrávání.

Ostatní obsluha

Funkce nemusí fungovat v závislosti na disku či souboru.

Obsluha Akce
Zastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(zastavit).
Pozastavení přehrávání Stiskněte tlačítko(pozastavit).
Obnovení přehrávání nebo návrat k normálnímu přehrávání Stiskněte tlačítko(přehrát).
Zrušení bodu obnovení Stiskněte dvakrát tlačítko(zastavit).
Výběr skladby, souboru, kapitoly či scény Stiskněte tlačítko(předchozí) nebo(další) během přehrávání.
Nebo přidržte tlačítko SHIFT stisknuté, stiskněte číselná tlačítka a pak stiskněte(zadat).
Výběr složky Opakovaně stiskněte tlačítko(složka) -/+.
Zobrazení titulu DVD Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU.
Zobrazení nabídky DVD Stiskněte tlačítko DVD/TUNER MENU.
Spěšné vyhledání bodu při posunu rychle vpřed či rychle zpět (Zamknout hledání) Stiskněte tlačítko(rychle zpět) nebo(rychle vpřed) během přehrávání. Každým stisknutím tlačítka(rychle zpět) či(rychle vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání.
Sledování políčko po políčku (Přehrát zpomaleně) Stiskněte tlačítko(pozastavit) a pak stiskněte tlačítko(pomalu zpět) nebo(pomalu vpřed). Každým stisknutím tlačítka(pomalu zpět) či(pomalu vpřed) dojde ke změně rychlosti přehrávání.

Přehrávání z určitého souboru

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA MODE vyberte volbu [MUSIC] nebo [VIDEO] na televizní obrazovce.

 2. Stisknutím tlačítka SEARCH zobrazte seznam složek na televizní obrazovce.

 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovanou složku.

 4. Stisknutím tlačítka(zadat) zobrazte seznam souborů na televizní obrazovce.

  Pro návrat na seznam souborů stiskněte tlačítko RETURN.

 5. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovaný soubor a stiskněte tlačítko(zadat).