Ukončení funkce Wireless Party Chain

Postup ukončení všech spojení a funkce Wireless Party Chain

  1. Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na hostitelském systému.

Ukončení pouze jednoho systému

Dotkněte se tlačítka WIRELESS PARTY CHAIN na hostujícím systému, který chcete opustit.

Poznámka

  • Pokud přepnete na jinou funkci nebo vypnete hostitelský systém, dojde také k ukončení funkce Wireless Party Chain.