Přehratelné disky či soubory na discích/zařízení USB

Systém podporuje následující formáty souborů a disků.

Přehratelné disky

 • DVD VIDEO

 • DVD-R/-RW ve formátu DVD VIDEO nebo videorežimu

 • DVD+R/+RW ve formátu DVD VIDEO

 • VIDEO CD (disky ver. 1.0, 1.1 a 2.0)

 • Super VCD

 • CD-R/-RW/-ROM ve formátu VIDEO CD nebo super VCD

 • AUDIO CD

 • CD-R/-RW ve formátu AUDIO CD

 • CD-R/-RW/-ROM ve formátu DATA CD*1, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)*2*3, soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4, soubory Xvid (.avi) a odpovídá normě ISO 9660*5, úrovni Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).

 • DVD-R/-RW/-ROM/+R/+RW ve formátu DATA DVD*1, který obsahuje soubory MP3 (.mp3)*2*3, soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4*6, soubory Xvid (.avi)*6*7 a odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).

Přehratelné soubory na zařízení USB

 • Hudba:

  Soubory MP3 (.mp3)*2*3, soubory WMA (.wma)*3*8, soubory AAC (.m4a/.mp4/.3gp)*3*9, soubory WAV (.wav)*3

 • Video:

  Soubory MPEG4 (.mp4/.m4v)*3*4*6, soubory Xvid (.avi)*6*7

*1 Nelze přehrát disk DATA CD/DATA DVD, jenž byl vytvořen ve formátu Packet Write nebo který nebyl správně finalizován.

*2 MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát definovaný organizacemi ISO/MPEG pro komprimovaná audiodata. Soubory MP3 musejí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3. Audiosoubor MP3 PRO lze přehrát jako soubor MP3.

*3 Na systému nelze přehrávat soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management).

*4 Soubory MPEG4 musejí být nahrány ve formátu MP4. Podporovaný videokodek a audiokodek:
- Videokodek: MPEG4, profil Simple Profile (AVC není podporován.)
- Audiokodek: AAC-LC (HE-AAC není podporován.)

*5 Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný organizací ISO (International Organization for Standardization).

*6 Nelze přehrát videosoubory, které jsou větší než 720 (šířka) x 576 (výška) pixelů nebo s vysokým poměrem šířky k délce.

*7 Zřejmě nebude možné přehrát soubory Xvid, které jsou delší než 2 hodiny, nebo soubor vytvořený kombinací dvou či více souborů Xvid.

*8 Nelze přehrát soubor WMA ve formátech WMA DRM, WMA Lossless či WMA PRO.

*9 Nelze přehrát soubor AAC ve formátech AAC DRM a AAC Lossless, nebo který byl zakódován při 96 kHz.

Poznámka

 • Systém se pokusí přehrát všechna data s výše uvedenými rozšířeními, i když nejsou v podporovaném formátu. Přehrávání těchto dat může způsobit hlasitý hluk, který by mohl poškodit reproduktorový systém.

 • Nelze přehrávat následující disky/soubory:

  • CPRM (Content Protection for Recordable Media)-kompatibilní disk DVD-R/-RW nahraný v programech Copy-Once

  • Disk, který má nestandardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)

  • Disk, který je opatřen lepicí páskou, papírem nebo nálepkou

  • Soubory, které jsou šifrovány či chráněny hesly.

Poznámky k nosičům CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW

 • V některých případech nelze na tomto systému přehrát disk CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/+R/+RW kvůli nízké kvalitě nahrávky či fyzickému stavu disku nebo kvůli charakteristikám nahrávacího zařízení či autorského softwaru. Více informací viz návod k použití nahrávacího zařízení.

 • S některými disky DVD+R/+RW nemusejí některé funkce přehrávání fungovat, i když byly správně finalizovány. V tomto případě přehrávejte disk normálním přehráváním.

Poznámky k diskům

 • Tento výrobek je určen k přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD).

 • Disky DualDisc a některé hudební disky zakódované technologiemi ochrany autorských práv neodpovídají normě CD. Proto tyto disky zřejmě nejsou s tímto výrobkem kompatibilní.

Poznámka k disku s více relacemi

Tento systém dokáže přehrát spojité relace na disku, když jsou nahrány ve stejném formátu jako první relace. Nicméně přehrávání není zaručeno.

Poznámka k operacím přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD

Některé operace přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD mohou být výrobci softwaru úmyslně omezeny. Proto nemusejí být některé funkce přehrávání k dispozici. Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze disku DVD VIDEO či VIDEO CD.

Poznámky k přehratelným souborům

 • Spuštění přehrávání může trvat déle, když:

  • disk DATA CD/DATA DVD/zařízení USB má nahranou komplikovanou stromovou strukturu.

  • právě došlo k přehrání audiosouborů či videosouborů v jiné složce.

  • je na zařízení USB mnoho složek či souborů.

 • Systém může přehrát disky DATA CD/DATA DVD nebo zařízení USB za následujících podmínek:

  • Max. do hloubky 8 složek

  • Max. 300 složek

  • Max. 999 souborů na disku

  • Max. 2 000 souborů na zařízení USB

  • Max. 650 souborů ve složce

  Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

 • Složky bez audio- či videosouborů jsou vynechány.

 • Soubory přenesené zařízením, jako je počítač, nemusejí být přehrávány v pořadí, ve kterém byly přeneseny.

 • V závislosti na softwaru použitém k vytvoření audiosouboru či videosouboru nemusí být pořadí přehrávání aplikovatelné.

 • Nelze zaručit kompatibilitu se všemi programy pro kódování a zápis podporovaných formátů, nahrávacími zařízeními a záznamovými médii.

 • V závislosti na souboru Xvid může být obraz nezřetelný, nebo může přeskakovat zvuk.

Poznámky k zařízením USB

 • U tohoto systému není zaručen provoz se všemi zařízeními USB.

 • Tento systém a zařízení USB nepropojujte přes rozbočovač USB.

 • U některých připojených zařízení USB může dojít ke zpoždění, než tento systém provede určitou operaci.

 • Pořadí přehrávání na systému se může lišit od pořadí přehrávání připojeného zařízení USB.

 • Před použitím zařízení USB zajistěte, aby na zařízení USB nebyly žádné zavirované soubory.