Zobrazení informací o disku

Na displeji a obrazovce televizoru lze o disku zobrazit následující informace.

Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a opakovaně stiskněte tlačítkoDISPLAY během přehrávání.


Příklad:

Ilustrace zobrazení informací o disku

 1. Informace o přehrávání

  Doba přehrávání a zbývající čas

 2. Přenosová rychlost

 3. Typ média

 4. Stav přehrávání

 5. Různá jména/názvy

  • Název souboru, název složky

  • Název skladby, jméno interpreta, název alba

Poznámka

 • Některé údaje či znaky se nemusejí zobrazit v závislosti na přehrávaném zdroji.

 • Zobrazené údaje se mohou lišit v závislosti na režimu přehrávání.

 • Tento systém podporuje ID3, ver. 1.0/1.1/2.2/2.3.

 • Obsahuje-li název či jméno znaky, které nelze zobrazit, budou tyto znaky zobrazeny jako [_].

Když je systém zapnut, opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY.

Zobrazit lze následující informace:

 • Doba přehrávání/zbývající čas

 • Název souboru, název složky

 • Název skladby, jméno interpreta, název alba

Poznámka

 • Název či jméno se nemusí zobrazit v závislosti na použitých znacích.

 • Doba přehrávání audiosouborů a videosouborů se nemusí zobrazit správně.

 • Uplynulá doba přehrávání audiosouboru, který je kódován pomocí VBR (proměnná přenosová rychlost) se nezobrazuje správně.