Dálkový ovladač

Ilustrace dálkového ovladače ukazující části a ovládací prvky

 1. (napájení)

 2. PLAY MODE

 3. REPEAT/FM MODE

 4. Číslice (0 – 9)*1 *2

  MEGA BASS

  REC TO USB

  MEDIA MODE

  SUBTITLE

  AUDIO*2

  ANGLE

  SCORE

  VOICE CHANGER

  MIC LEVEL +/-

  VOCAL FADER

  MIC ECHO

  (složka) -/+

  KEY CONTROL(-es)/(-is)

 5. DVD TOP MENU

  DVD/TUNER MENU

  CLEAR*1

  RETURN

  SETUP*1

  OPTIONS

  (nahoru)/(dolů)/(doleva)/(doprava)

  (zadat)

 6. SEARCH

 7. (hlasitost) +/-*2

 8. (rychle zpět)/(rychle vpřed)

  (pomalu zpět)/(pomalu vpřed)

  TUNING -/+

  (přehrát)*2

  (předchozí)/(další)

  PRESET -/+

  (pozastavit)

  (zastavit)

 9. SHIFT*1

 10. SOUND FIELD +/-

 11. FUNCTION

 12. PARTY LIGHT

  LIGHT MODE

 13. DISPLAY*1

  DISPLAY

 14. SLEEP

*1 Toto tlačítko je potištěno růžově. Pro použití tohoto tlačítka přidržte tlačítko SHIFT (9) stisknuté a stiskněte toto tlačítko.

*2 Číselné tlačítko 5/AUDIO, tlačítko (hlasitost) + a tlačítko (přehrát) mají hmatovou tečku. Hmatová tečka slouží při obsluze systému jako reference.