Funkci Gesture Control nelze zaktivovat.

  • Opakovaně se dotkněte tlačítka GESTURE ON/OFF na systému, dokud se nerozsvítí GESTURE CONTROL.

  • Ověřte, že není zaktivována funkce Dětský zámek.