Zapnutí a vypnutí signálu BLUETOOTH

Je-li signál BLUETOOTH tohoto systému zapnutý, lze se k němu připojit ve všech funkcích ze spárovaných zařízení BLUETOOTH. V době nákupu zařízení je toto nastavení zapnuté.

 1. Podržte tlačítka MEGA BASS a MIC/GUITAR LEVEL + na systému stisknutá přibl. 3 sekundy.

  Na displeji se zobrazí [BT ON] nebo [BT OFF].

Poznámka

 • Když je signál BLUETOOTH vypnutý, nelze provádět následující operace:

  • Spárovat se anebo se připojit k zařízení BLUETOOTH.

  • Použít aplikaci „Sony | Music Center“.

  • Změnit zvukové kodeky BLUETOOTH.

 • Pokud se dotknete značky N na systému NFC-kompatibilním zařízením BLUETOOTH nebo zapnete pohotovostní režim BLUETOOTH, dojde k automatickému zapnutí signálu BLUETOOTH.