Použití režimu Gesture Control k obsluze přehrávání, efektu DJ, sampleru a karaoke (GESTURE 1)

Když je systém v režimu GESTURE 1, lze vybírat z těchto režimů.

  • Režim PLAYBACK

  • Režim DJ

  • Režim SAMPLER

  • Režim KARAOKE

V režimu PLAYBACK:

Při přehrávání hudby z disku, ze zařízení USB či zařízení BLUETOOTH lze obsluhovat základní operace.

Obsluha Potáhněte tímto směrem
Přejít zpět potažení doleva
Přejít vpřed potažení doprava
Přehrát potažení nahoru
Zastavit potažení dolů
Zvýšit hlasitosti potažení ve směru hodinových ručiček
Snížit hlasitosti potažení proti směru hodinových ručiček

V režimu DJ:

Lze obsluhovat efekt DJ pro vytvoření atmosféry párty.

Obsluha Potáhněte tímto směrem
Vybrat FLANGER *1 potažení doleva
Vybrat ISOLATOR *2 potažení doprava
Vybrat WAH *3 potažení nahoru
Vybrat PAN *4 potažení dolů
Zvýšit úroveň vybraného efektu potažení ve směru hodinových ručiček
Snížit úroveň vybraného efektu potažení proti směru hodinových ručiček

*1 Vytvoří hluboký obklopující efekt, který se podobá hukotu tryskového letadla.

*2 Izoluje určité frekvenční pásmo úpravou ostatních frekvenčních pásem. Např. když se chcete soustředit na vokály.

*3 Vytvoří speciální zvukový efekt „kvákání“ pomocí automatického posouvání frekvence filtru nahoru a dolů.

*4 Vytvoří pocit, že se zvuk pohybuje okolo reproduktorů mezi levým a pravým kanálem.

Vypnutí efektu DJ

Proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL ve stejném směru jako při výběru efektu DJ.

V režimu SAMPLER:

Lze obsluhovat zvukové efekty sampleru nainstalované v systému.

Obsluha Potáhněte tímto směrem
„Come On!“ potažení doleva
„Let’s Go!“ potažení doprava
Zvuk. efekt rohu reggae potažení nahoru
Zvuk. efekt phaseru potažení dolů
Zvuk. efekt škrábání potažení ve směru hodinových ručiček
Zvuk. efekt obecenstva potažení proti směru hodinových ručiček

Nastavení úrovně sampleru

  1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.

  2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [SAMPLER] a stiskněte tlačítko(zadat).

  3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) nastavte úroveň zvuku sampleru a stiskněte tlačítko(zadat).

V režimu KARAOKE:

Lze obsluhovat následující funkce karaoke.

Obsluha Potáhněte tímto směrem
Snížit tóninu písně ((-es)) potažení doleva
Zvýšit tóninu písně ((-is)) potažení doprava
Zvýšit hlasitost mikrofonu potažení nahoru
Snížit hlasitost mikrofonu potažení dolů
Generovat zvuk potlesku potažení ve směru hodinových ručiček
Generovat zvuk vypískání potažení proti směru hodinových ručiček