Zapojení televizoru

Před připojováním kabelů nezapomeňte odpojit napájecí kabel (šňůru el. sítě).

Ilustrace ukazující způsob připojení televizoru k domácímu audiosystému pomocí kabelu HDMI

písmeno A: Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet (není součástí dodávky)

Ilustrace ukazující způsob připojení televizoru k domácímu audiosystému pomocí audiokabelu

písmeno B: Audiokabel (není součástí dodávky)

Způsob zapojení zvolte podle konektorů na televizoru.

Dostupný vstupní konektor na televizoru konektor HDMI s funkcí „ARC“*1 konektor HDMI bez funkce „ARC“ konektor HDMI chybí
Pro sledování obrazu písmeno A písmeno A Není k dispozici
Pro poslech zvuku televizoru*2 písmeno A písmeno B písmeno B

*1 Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje televizoru generovat zvuk přes systém pouhým připojením kabelu HDMI. Pro nastavení funkce ARC na tomto systému viz Nabídka nastavení. Pro ověření kompatibility televizoru s funkcí ARC viz návod k použití dodaný s televizorem.

*2 Pro poslech zvuku televizoru opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION a vyberte volbu [TV].

Nastavení barevného systému (kromě latinskoamerických, brazilských, evropských a ruských modelů)

Barevný systém nastavte podle barevného systému televizoru.

Vždy, když provedete níže uvedený postup, se barevný systém změní takto:

NTSCPAL

K provedení této operace použijte ovládací prvky na systému.

  1. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  2. Opakovaným dotknutím se tlačítka FUNCTION vyberte volbu [DVD/CD].

  3. Podržte tlačítka MIC ECHO a MEGA BASS stisknutá déle než 3 sekundy.

    Na displeji se zobrazí [NTSC] nebo [PAL].

Tip

  • Pomocí systému lze také využívat zvuk audio- či videozařízení. (Viz Poslech hudby externího audiozařízení apod..)

  • Je-li při připojování volitelného zařízení úroveň audiovýstupu ze systému nízká, zkuste upravit nastavení audiovýstupu na připojeném zařízení. Může to zlepšit úroveň audiovýstupu. Podrobné informace viz návod k použití zařízení.

Poznámka

  • Tento systém nepřipojujte k televizoru přes videorekordér.

  • Když jsou audiosignály přiváděné na konektor HDMI OUT (TV) ARC systému jiné než 2kanálové signály s lineárním PCM, zobrazí se na displeji systému zprávy [CODE 01] a [SGNL ERR]. (Viz část O zprávách.)