Hraní na buben (Taiko)

Pomocí horního panelu systému jako bicí podložky lze hrát na virtuální buben.

Poznámka

 • Jemně ťukejte rukama na horní panel. Nepoužívejte jiné předměty, jako je palička, protože by se poškrábal povrch horního panelu.

 • Síla, kterou vyvíjíte při ťukání na horní panel, nijak neovlivní úroveň hlasitosti v režimu Taiko.

 • Při aktivaci režimu Taiko se hlasitost bubnu Taiko řídí aktuální úrovní hlasitosti systému.

 • V režimu Taiko jsou deaktivovány ovládací prvky na systému kromě tlačítek (napájení) a TAIKO. Ke změně funkce či hlasitosti hudebního zdroje použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

 1. Opakovaným stisknutím tlačítka TAIKO na systému vyberte volbu [TAIKO].

  Horní panel se rozsvítí 4 různými barvami podle zóny.

  Ilustrace zón rozsvícených na horním panelu

 2. Ťukněte na zónu 1, 2, 3 či 4, nebo proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL.

  Dostupné pohyby potažení:

  • Zprava doleva ()

  • Zleva doprava ()

  • Zdola nahoru ()

  • Shora dolů ()

 3. Pro úpravu hlasitosti zvuku bubnu proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL ve směru hodinových ručiček () nebo naopak ().
Hraní hry Taiko

V této hře musíte ťukat na horní panel podle vzoru průvodce osvětlení (písmeno A), který se zobrazí v okolní oblasti snímače GESTURE CONTROL. Vaše skóre se vypočítá v rozsahu od 0 do 100 na základě počtu správně provedených akcí.

písmeno A: Průvodce osvětlení

 1. Opakovaně stiskněte tlačítko TAIKO na systému, dokud se na displeji nerozbliká [GAME 5].

  Systém provede odpočet od 5 sekund a když na displeji začne blikat [START], spustí hru.

 2. Ťukněte na zónu 1, 2, 3 či 4 podle vzoru průvodce osvětlení.

  Průvodce osvětlení 3krát blikne.

  Při třetím bliknutí musíte ťuknout na správnou zónu.

  Příklad ťukání pro zónu 4

  1. Sledujte průvodce osvětlení, který blikne v zeleném vzoru.

  2. Průvodce osvětlení blikne ještě jednou ve stejném zeleném vzoru.

  3. Ťukněte na zónu přidruženou k bliknutí průvodce osvětlení přesně v okamžiku, kdy se barva bliknutí změní ze zelené na modrou.

  Zajistěte, abyste ťuknuli na správnou zónu přesně v okamžiku, kdy průvodce osvětlení blikne modře.

  Vzor průvodce osvětlení Správná zóna ťuknutí

  Ilustrace světelného průvodce s blikajícím levým a horním indikátorem LED

  1

  Ilustrace světelného průvodce s blikajícím horním a pravým indikátorem LED

  2

  Ilustrace světelného průvodce s blikajícím levým a dolním indikátorem LED

  3

  Ilustrace světelného průvodce s blikajícím dolním a pravým indikátorem LED

  4
 3. Pokračujte v hraní hry po dobu 50 sekund.

  Potom, co dokončíte hraní hry, se na displeji zobrazí skóre.

Deaktivace hry Taiko

Opakovaně stiskněte tlačítko TAIKO na systému, dokud průvodce osvětlení nezhasne.