Vrácení nastavení nabídky instalace na výchozí hodnoty

Nastavení nabídky instalace (kromě nastavení položky [PARENTAL CONTROL]) lze vrátit na výchozí hodnoty.

  1. Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP.

    Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka instalace.

  2. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [SYSTEM SETUP] a stiskněte tlačítko(zadat).
  3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [RESET] a stiskněte tlačítko(zadat).
  4. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [YES] a stiskněte tlačítko(zadat).

    Dokončení potrvá několik málo sekund. Zajistěte, abyste během resetování systému nestiskli tlačítko(napájení).