Informacje o instrukcjach obsługi tego monitora

Treść opisana w tej instrukcji obsługi jest następująca.

Przewodnik ustawień

Wyjaśnia konfigurację i połączenie wymagane do rozpoczęcia korzystania z tego monitora.

Instrukcja obsługi

Wyjaśnia środki ostrożności.


Przewodnik pomocniczy (niniejsza instrukcja internetowa)

Wyjaśnia, jak korzystać z tego monitora.

Uwaga

  • Konstrukcja i dane techniczne monitora podlegają zmianom bez powiadomienia.

Wskazówka

  • Wyświetlane na ekranie litery w nawiasach [--] oznaczają pozycje menu.
  • Szczegóły mogły zostać pominięte na ilustracjach.
  • Przewodnik ustawień można pobrać ze stron internetowych obsługi klienta.