Aktualizacja oprogramowania

Jeżeli aktualizacja oprogramowania jest dostępna, można zaktualizować oprogramowanie monitora za pomocą komputera (Windows).

  1. Patrz „Korzystanie z oprogramowania konfiguracyjnego (Windows)” i pobierz oprogramowanie konfiguracyjne.
  2. Patrz „Korzystanie z przełącznika KVM (funkcja automatycznego przełączania)” i podłącz gniazdo USB do przesyłania danych i złącze wejścia wideo.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami oprogramowania konfiguracyjnego, aby zaktualizować oprogramowanie monitora.

Uwaga

  • Podczas aktualizacji oprogramowania tylna dioda LED miga.
  • Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, odłącz przewód zasilający od gniazdka i podłącz go ponownie.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania, podłącz tylko jeden monitor. Nie podłączaj 2 lub więcej monitorów.