Dźwięk nie jest emitowany z monitora

  • Przesuń joystick w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność.