[Wejścia]

Można wybrać wejście i wprowadzić ustawienia związane z wejściem.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[HDMI 1]

Wybiera wejście HDMI 1.


[HDMI 2]

Wybiera wejście HDMI 2.


[DP]

Wybiera wejście DisplayPort.


[USB-C (DP Alt Mode)]

Wybiera wejście USB-C.


[Wybór automatyczny]

Wybór wejścia z sygnałem wejściowym automatycznie.
W przypadku wielu sygnałów wejściowych, wejścia są wybierane w następującej kolejności priorytetowej.
HDMI 1HDMI 2DisplayPortUSB-C

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję automatycznego wyboru wejścia.


[Sterowanie przez HDMI]

W połączeniu z monitorem można wykonywać operacje, takie jak włączanie/wyłączanie lub wybór wejścia urządzenia podłączonego za pomocą przewodu HDMI.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję sterowania urządzeniem HDMI.


[Numer wersji DP]

Ustawienie numeru wersji DisplayPort.
Ustaw na tę samą wersję co DisplayPort podłączonego urządzenia.

[1.2]/[1.4]