Korzystanie z przełącznika KVM (funkcja automatycznego przełączania)

KVM oznacza „Klawiatura, Wideo, Mysz”.

Gdy do tego monitora zostaną podłączone 2 urządzenia, takie jak komputer lub konsola do gier, można wybrać urządzenie USB (takie jak klawiatura i mysz), które steruje nimi wszystkimi równocześnie.

Ilustracja przykładowego połączenia

Mysz, klawiatura, zestaw słuchawkowy itd.

Komputer

Konsola do gier


Po wykonaniu połączenia, jak pokazano na powyższym schemacie, urządzenie USB ( ), które steruje komputerem ( ) i konsolą do gier ( ) może zostać wybrane za jednym razem.

[Przełącznik KVM 1] jest powiązany z gniazdem USB-C do przesyłania danych, a [Przełącznik KVM 2] z gniazdem USB-B do przesyłania danych.

Ustawienie

 1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić menu.

 2. Wybierz [Koncentrator USB]-[Przełącznik KVM 1], a następnie naciśnij joystick.

 3. Wybierz wejście urządzenia, które ma zostać przypisane do [Przełącznik KVM 1] i naciśnij joystick. (W przypadku powyższego rysunku, wybierz [Synchronizacja HDMI 1].)

  Urządzenie zostanie przypisane do [Przełącznik KVM 1]. (W przypadku powyższego rysunku, ma zastosowanie do konsoli do gier podłączonej do gniazda 1 HDMI).

 4. Podobnie, wybierz [Koncentrator USB]-[Przełącznik KVM 2], a następnie naciśnij joystick.

 5. Wybierz wejście urządzenia, które ma zostać przypisane do [Przełącznik KVM 2], a następnie naciśnij joystick. (W przypadku powyższego rysunku, wybierz [Synchronizacja DP].)

  Urządzenie zostanie przypisane do [Przełącznik KVM 2]. (Na powyższym rysunku, ma zastosowanie do komputera podłączonego do złącza DisplayPort).

Przełączanie

 1. Naciśnij joystick z tyłu monitora, przesuń go w lewo, aby wybrać [Wejścia], a następnie go naciśnij.

 2. Wybierz wejście przypisane do [Przełącznik KVM 1] lub [Przełącznik KVM 2].
  Wybrane urządzenie można obsługiwać za pomocą urządzenia USB podłączonego do tego monitora.

Uwaga

 • Podczas aktualizacji oprogramowania monitora, podłącz komputer z oprogramowaniem konfiguracyjnym zainstalowanym na tym monitorze przez USB i ustaw prawidłowo [Przełącznik KVM 1]/[Przełącznik KVM 2].
 • Przełącznik KVM można ustawić tylko wtedy, gdy [Oszczędzanie energii]/[Tryb Eko] jest ustawiony w pozycji [Wył.].

Wskazówka

 • Aby sterować wyborem urządzeń wejściowych, wymagane jest podłączenie komputera lub konsoli do gier do tego monitora za pomocą kabla USB.