[Regulacja obrazu]

Można wyregulować jakość obrazu, taką jak jasność i kontrast.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Jasność]

Regulacja jasności ekranu.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.


[Kontrast]

Regulacja kontrastu ekranu.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym większa różnica między jasnością a zaciemnieniem ekranu.


[Ostrość]

Regulacja ostrości ekranu.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym wyraźniejszy obraz na ekranie, a im niższa wartość, tym bardziej miękki obraz na ekranie.


[Gamma]

Wybór wartości gamma z [1.8], [2.0], [2.2] i [2.4], i ustawienie optymalnego stanu zgodnie z obrazem.

Im niższa wartość gamma, tym jaśniejsze kolory pośrednie (inne niż biały i czarny).


[Lokalne przyciemnienie]

Indywidualne sterowanie podświetleniem ekranu zgodnie z obrazem i zwiększenie kontrastu ekranu.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Mała], [Duża]: wybór poziomu efektu, który ma być zastosowany.


[Odcień]

Regulacja barwy ekranu.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym bardziej zielonkawy kolor, a im niższa wartość, tym bardziej fioletowy obraz na ekranie.


[Nasycenie]

Regulacja gęstości kolorów.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym głębszy kolor, a im niższa wartość, tym jaśniejszy kolor.


[Temperatura barw]

Regulacja temperatury koloru ekranu.

[Neutralne]: ustawia standardową temperaturę kolorów.

[Ciepłe]: obniża temperaturę kolorów (do czerwonawego) obrazu na ekranie.

[Zimne]: podnosi temperaturę kolorów (do niebieskawego) obrazu na ekranie.

[Własny]: reguluje wartości koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w celu ustawienia żądanej temperatury kolorów.

  • [Czerwony]: reguluje wartość koloru czerwonego.
  • [Zielony]: reguluje wartość koloru zielonego.
  • [Niebieski]: reguluje wartość koloru niebieskiego.


[Proporcje obrazu]

Ustawienie proporcji obrazu na ekranie.

[16:9]: ustawia proporcję obrazu na 16:9.

[Autom. zmiana rozm.]: reguluje proporcję obrazu zgodnie z obrazem.

[4:3]: ustawia proporcję obrazu na 4:3.

[Oryginalny]: wyświetla obrazy z zachowaniem oryginalnych proporcji.

Wskazówka

  • Można także wyregulować jasność ekranu, przesuwając joystick w górę lub w dół, gdy menu nie wyświetla się.
  • Gdy odbierane jest wideo w formacie sygnału HDR, nie można wyregulować pozycji [Jasność].