[Menu OSD]

Można ustawić język i inne szczegóły na ekranie menu ustawień.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Język]

Ustawienie języka ekranu menu ustawień.


[Przezroczystość]

Ustawienie przezroczystości ekranu menu ustawień.

[0] do [100]: im wyższa wartość, tym większa przezroczystość.


[Limit czasu OSD]

Ustawienie czasu wyświetlania ekranu menu ustawień.

[5s] do [60s]: ustawienie między 5 sekund do 60 sekund. Po upływie ustawionego czasu, ekran menu ustawień zamknie się.