[Modalità Immagine]

Można wybrać żądaną jakość obrazu z ustawień wstępnych i automatycznie wyregulować jakość obrazu.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[Tryb ustaw. wstępn.]

Wybierz żądane ustawienie z ustawień wstępnych.

[Standardowy]: standardowy tryb jakości obrazu.

[Gra FPS]: pozycja odpowiednia do grania w gry FPS (strzelanki pierwszoosobowe).

[Kinowy]: pozycja odpowiednia do oglądania filmów i wideo.

[Gra 1], [Gra 2]: zapisuje ustawienia wyregulowane w [Regulacja obrazu] jako ustawienia wstępne. W przypadku dokonania regulacji w [Regulacja obrazu] po wybraniu [Gra 1] lub [Gra 2], ustawienia zostaną zapisane automatycznie.


[Tryb Obraz auto]

Po podłączeniu urządzenia HDMI, jakość obrazu jest automatycznie wybierana stosownie do odtwarzanej treści.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza [Tryb Obraz auto].

Uwaga

  • Po ustawieniu [Tryb Obraz auto] w pozycji [Wł.], tryb jakości obrazu wybrany w [Tryb Obraz auto] jest stosowany niezależnie od ustawienia [Tryb ustaw. wstępn.].