Odłączanie podstawki

  1. Wyłącz monitor, zmaksymalizuj wysokość podstawki, a następnie umieść ją panelem LCD skierowanym w dół.

    Połóż miękką szmatkę na stabilnej powierzchni, aby nie uszkodzić powierzchni panelu LCD.

  2. Naciśnij przycisk odłączania podstawki z tyłu monitora.

  3. Podnieś podstawkę.

  4. Wyciągnij podstawkę z monitora.

Uwaga

  • Podczas odłączania podstawki, trzymaj ją mocno, aby nie dotykać powierzchni panelu LCD.
  • Aby dowiedzieć się, jak przymocować odłączoną podstawkę, patrz Przewodnik ustawień.