Włączanie/wyłączanie zasilania

Ilustracja przedstawiająca lokalizację przycisku zasilania

  1. Naciśnij przycisk zasilania.

    Wskaźnik zasilania świeci się na biało i monitor włącza się.
    Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone, jeśli nic nie wyświetla się na ekranie.

  2. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania.

    Wskaźnik zasilania zgaśnie i monitor wyłączy się.

Wskazówka

  • W przypadku braku sygnału wejściowego, monitor przechodzi w tryb czuwania, a wskaźnik zasilania świeci się na pomarańczowo.