Przełączanie wejścia

Ten monitor automatycznie wybiera wejście, na które podawany jest sygnał.
W przypadku wielu sygnałów wejściowych, wejścia są wybierane w następującej kolejności priorytetowej.
HDMI 1HDMI 2DisplayPortUSB-C
Aby ręcznie przełączyć wejście, użyj joysticka.

 1. Naciśnij joystick z tyłu monitora.

  Wyświetli się menu.

 2. Przesuń joystick w lewo.

  Wyświetli się menu wyboru wejścia.

 3. Wybierz żądane wejście.
 4. Naciśnij joystick.

  Wejście przełączy się na wybrane.

Uwaga

 • Po ustawieniu [Wybór automatyczny] w pozycji [Wył.], wejście nie jest wybierane automatycznie.
 • Po ustawieniu [Sterowanie przez HDMI] w pozycji [Wł.], wejście tego urządzenia jest wybierane automatycznie po włączeniu lub użyciu.
 • W przypadku braku sygnału wejściowego, wejście nie jest wybierane.