[Inne]

Można dokonać ustawień związanych z tym monitorem i zainicjować ten monitor.

  1. Naciśnij joystick z tyłu monitora i przesuń go w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekran ustawień.
  2. Wybierz żądane ustawienie i naciśnij joystick.

Informacje szczegółowe o pozycjach menu

[DDC/CI]

Wprowadzenie ustawień na tym monitorze za pomocą dedykowanego oprogramowania na komputerze.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję DDC/CI.


[Wersja oprogramowania]

Można wyświetlić wersję oprogramowania tego monitora.


[Oszczędzanie energii]/[Tryb Eko]

Zmniejszenie jasności ekranu, aby zmniejszyć zużycie energii.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję. Normalnie zużywa energię.

[Wł.]: włącza funkcję oszczędzania energii.


[Text magnification]

Wielkość liter na ekranie menu ustawień jest duża.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję powiększania tekstu.

[Text magnification] działa tylko, gdy [Język] jest ustawiony w pozycji [English].


[Screen reader]

Można sterować monitorem głosem, nie patrząc na ekran.

[Wył.]: wyłącza tę funkcję.

[Wł.]: włącza funkcję Screen reader.

[Screen reader] działa tylko, gdy [Język] jest ustawiony w pozycji [English].


[Przywróć ustaw. fabr.]

Reset ustawień monitora do ustawień fabrycznych.
Zwróć uwagę, że wszystkie ustawienia monitora powracają do ustawień fabrycznych.

Uwaga

  • Wyciszenie nie działa w przypadku dźwięku Screen reader.
  • Nie można regulować głośności dźwięku Screen reader, gdy słuchawki są podłączone do gniazda słuchawek.
  • [Text magnification] i [Screen reader] można ustawić tylko wtedy, gdy [Oszczędzanie energii]/[Tryb Eko] jest ustawiony w pozycji [Wył.].
  • Po ustawieniu [Oszczędzanie energii]/[Tryb Eko] w pozycji [Wł.], nie można zmienić następujących elementów ustawień.
    [Adaptive-Sync/VRR], [Korektor czerni], [Przełącznik KVM 1], [Przełącznik KVM 2], [Ładowanie USB (wył.)], [Tylne podświetlenie], [Text magnification] i [Screen reader]